• ภาษาไทย
  • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

Space Inspirium ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การให้บริการเข้าชม

354145.jpg

 

Space Inspirium ของเรามีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การให้บริการเข้าชม ดังนี้

- เด็ก 101-140 ซม. 20 บาท/ คน
- บุคคลที่สูง 141 ซม. ขึ้นไป 50 บาท/คน
- ฟรี สำหรับ เด็กความสูงต่ำกว่า 100 ซม. , ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป , พระภิกษุ  และผู้พิการ

UN-SPIDER/ UNOOSA และ CSSTEAP ร่วมจัดคอร์สออนไลน์ในหัวข้อ “แอพพลิเคชันภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ”

mooc_2_0.jpg

UN-SPIDER/ UNOOSA และ CSSTEAP ร่วมจัดคอร์สออนไลน์ในหัวข้อ
“แอพพลิเคชันภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ”
สำหรับผู้สนใจในขั้นเริ่มต้นและขั้นสูง เปิดเข้าเรียนได้ฟรี เริ่ม 13 ตุลาคม 2563

 

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบเครือข่ายในหัวข้อ Integrating Geospatial Information and Statistics, Answering SDG's Challenge

poster_un-ggim-ap.png

   ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานที่ 3 ด้าน Integrating Geospatial Information and Statistics ภายใต้คณะกรรมการ United Nations Global Geospatial Information Management for Asia and the Pacific (UN-GGIM-AP) ได้จัดการประชุมผ่านระบบเครือข่ายในหัวข้อ Integrating Geospatial Information and Statistics, Answering SDG's Challenge ในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

เปิดแล้ว!! หลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2564

prachaasamphanthhlaksuutr.jpg

 

วิธีการสมัครการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2564

1. ตรวจสอบที่ว่าง หลักสูตรฝึกอบรม เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2563 ได้ 2 วิธี ดังนี้

International Space Conference and Exhibition การประชุมและนิทรรศการนานาชาติด้านอวกาศ ภายใต้หัวข้อ "นำทางไปสู่ยุคใหม่ของภาคอวกาศอินเดีย"

International Space Conference and Exhibition
การประชุมและนิทรรศการนานาชาติด้านอวกาศ ภายใต้หัวข้อ "นำทางไปสู่ยุคใหม่ของภาคอวกาศอินเดีย"
(International Space Conference and Exhibition: Ushering the new era for Indian space sector)

โดยสมาพันธ์อุตสาหกรรมอินเดีย (Confederation of Indian Industry - CII) ร่วมกับ องค์การวิจัยอวกาศแห่งชาติอินเดีย (Indian Space Research Organisation - ISRO) และ บริษัท Antrix Corporation

GISTDA ได้ร่วมเป็นหนึ่งในกลุ่ม International Space Exploration Coordination Group (ISECG)

เป็นข่าวดีสำหรับประเทศไทย  GISTDA ได้ร่วมเป็นหนึ่งในกลุ่ม International Space Exploration Coordination Group (ISECG) เพื่อดำเนินกิจการร่วมกันในภารกิจ spaceflight โดยการกิจหลักของกลุ่มก็คือ การร่วมกันผลักดันเศรษฐกิจอวกาศและการนำประโยชน์จากอวกาศมาสู่สังคมและโลกของเราครับ ไม่ว่าจะเป็นงานในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการวิจัยในวิทยาศาสตร์อวกาศ หรือการแชร์ข้อมูลจากภารกิจการสำรวจอวกาศ ทั้งในด้านของการศึกษาและด้านพาณิชย์  อีกทั้งยังการจัดทำแผนเพื่อผลักดันให้เกิดกิจการอวกาศใหม่ๆ อาทิ เทคโนโลยีการสำรวจอวกาศ หุ่นยนต์สำรวจเพื่อการวิจัย spaceflight และ spaceport เป็นต้น แน่นอนครับว่าในอนาคตของประเ

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา รอบที่ 3/2563

 นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกงาน ณ สทอภ. ดังรายชื่อข้างต้น โปรดยืนยันการเข้ารับการฝึกงาน ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 2 ตุลาคม 2563

ทาง Line ID 0861672248 เท่านั้น

โดยแจ้งข้อความดังนี้ =  ชี่อ/นามสกุล/ข้อความยืนยันการเข้าฝึกงานกับ สทอภ.

รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกงาน ณ สทอภ.  รอบที่ 3/2563 

Virtual Regional Geospatial Youth Forum 2020

งานดีๆ สำหรับเยาวชนมาอีกแล้ว จัดโดย Singapore Land Authority

            ในวันที่ 8 กันยายน 2020 เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมแล้ว  (จัดแบบออนไลน์เท่านัั้น)  พบกับวิทยากรจากภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐบาล และภาคการศึกษา จากประเทศต่างๆ ภูมิภาค ASEAN  งานนี้เหมาะสำหรับผู้สนใจในเทรนด์ของ Geospatial เพื่อเริ่มธุรกิจ รวมถึงนักศึกษาและนักวิจัยที่สนใจการศึกษาและนวัตกรรมด้านภูมิสารเทศน์

ฟอรัมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Singapore Geospatial Week 2020

หน้า

Subscribe to RSS - ข่าวประชาสัมพันธ์