• ภาษาไทย
  • English

การประชุม/สัมมนา/อบรม

การประชุม/สัมมนา/อบรม

ข่าวประชุม อบรม สัมมนา

GISTDA เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในการประชุมสัมมนา "ประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน"

9 กันยายน 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนววัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในการประชุมสัมมนา "ประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน" ซึ่งจัดโดย กรมควบคุมมลพิษ ณ ห้องประชุมกาลพฤกษ์ แกรนด์ฮอลล์ โรงแ

GISTDA ลงพื้นที่จังหวัดยโสธร ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม ส่งเสริมการใช้ประโยชน์นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน G-Rice สร้าง Values ร่วมกับชุมชน วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่

ระหว่างวันที่ 3 - 9  สิงหาคม 2563 GISTDA ลงพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดยโสธร ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม ส่งเสริมการใช้ประโยชน์นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน พื้นที่ทุ่งกุลาG-Rice (http://g-rice.gistda.or.th) การนี้ GISTDA ได้ประชุมหารือร่วมกั

เริ่มแล้ว !!! การประชุมวิชาการ 3rd Sirindhorn Conference on Geo-Informatics 2020

23 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า และมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 3rd Sirindhorn Conference on Geo-Informatics 2020 ในรูปแบบ WEBINAR ณ ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีนิสิตและผู้ที่เ

การประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563

เมื่อวันที่  9 กรกฎาคม 2563 ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ สทอภ.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบ เพื่อเสนอ ร่าง พระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ.... ต่อคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ เพื่อพิจารณา

รัสเซีย จับมือ จิสด้า หารือแนวทางความร่วมมือในอนาคต

15 กรกฎาคม 2563 เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำประเทศไทย นำโดย H.E. Evgeny Tomikhin  พร้อมด้วยคณะเข้าแสดงความยินดี กับ ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ เนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง ผสทอภ.

ประชุมหารือ ความคืบหน้าระบบความมั่นคงภายใต้โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 63 เวลา 10.00 น.

ผสทอภ. ร่วมหารือ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานเชิงพื้นที่

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพฯ จิสด้า นำโดย ดร.ปกรณ์  อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการจิสด้า พร้อมทีม เข้าพบ นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และคณะผู้บริหาร เพื่อร่วมหารือความร่วมมือการบูรณาการ เชื่อมโยง ข้อมูล องค์ความรู้

ญี่ปุ่น จับมือ จิสด้า หารือแนวทางความร่วมมือในอนาคต

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย นำโดย Mr.Yasunari UENO  เลขานุการเอก พร้อมด้วยคณะประกอบด้วย Mr.Atsushi ONO Director JAXA Bangkok office, Mr.Takehiro NAKAMURA Deputy Direct JAXA Bangkok office, Mr.

จิสด้าร่วมประชุมนำเสนอการบริหารจัดการเกษตรกับภัยแล้งจากดาวเทียม

"พืชเครียด คนเครียดกว่า" บทสะท้อนจากเกษตรกรและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่จ.อุดรธานี  เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.

จิสด้าร่วมกับจังหวัดระยอง ระดมความคิดเห็นเชิงปฏิบัติการ AIP (Actionable Intelligence Policy)

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563  ณ สำนักงานจังหวัดระยอง  จิสด้าร่วมกับจังหวัดระยอง ระดมความคิดเห็นเชิงปฏิบัติการ AIP (Actionable Intelligence Policy) และระบบบริหารการตัดสินใจแบบองค์รวม (Holistic Executive Support System) เพื่อการได้มาซึ่งข้อคิดเห็นและข้อมูลเชิงลึกจากหน่วยงานที่เป็นห

หน้า

Subscribe to RSS - การประชุม/สัมมนา/อบรม