ดาวเทียม Cosmo-SkyMed

ดาวเทียม Cosmo-SkyMed

รายละเอียดดาวเทียม ระบบดาวเทียม Cosmo-SkyMed เป็นระบบ constellation ของดาวเทียมชนิดเรดาร์ (SAR) ที่มีคุณลักษณะเดียวกัน จำนวน 4...

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ดาวเทียม Deimos-2

ดาวเทียม Deimos-2

ระบบ Optical เซนเซอร์ระบบ PAN และ MS Spectral Bands 2 Modes Panchromatic Mode : 560 nm to 900 nm Multispectral Mode : NIR: 770...

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ดาวเทียม GEOEYE

ดาวเทียม GEOEYE

รายละเอียดดาวเทียม คุณลักษณะดาวเทียม ความสูงของการโครจร 684 กิโลเมตร ลักษณะการโคจร สัมพันธ์กับดวงอาทิตย์โดยผ่านขั้วโลก...

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ดาวเทียม IKONOS

ดาวเทียม IKONOS

รายละเอียดดาวเทียม ดาวเทียม IKONOS ถูกปล่อยขึ้นสู่วงโคจรในอวกาศเมื่อวันที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2542 ณ ฐานทัพอากาศ Vandenberg...

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ดาวเทียม IRS

ดาวเทียม IRS

รายละเอียดดาวเทียม ดาวเทียม IRS 1 IRS 1C และ IRS 1D เป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรของประเทศอินเดีย องค์การวิจัยอวกาศแห่งอินเดีย (...

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ดาวเทียม KOMPSAT

ดาวเทียม KOMPSAT

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ ฝ่ายบริการข้อมูล โทร 0 2141 4569, 0 2141 4566

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ดาวเทียม LANDSAT-5

ดาวเทียม LANDSAT-5

รายละเอียดดาวเทียม ดาวเทียม LANDSAT-5 ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรโดยจรวด McDonald Douglas Delta 3920 จากฐานทัพอากาศ Vandenberg,...

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ดาวเทียม LANDSAT-7

ดาวเทียม LANDSAT-7

รายละเอียดดาวเทียม ดาวเทียม LANDSAT-7 พัฒนาโดย 3 หน่วยงาน คือ NASA, NOAA และ USGS NASA : รับผิดชอบด้านการพัฒนาตัวดาวเทียม,...

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ดาวเทียม LANDSAT-8

ดาวเทียม LANDSAT-8

รายละเอียดดาวเทียม ดาวเทียม LANDSAT 8 เริ่มปฏิบัติการวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ภายใต้การบริหารจัดการของ USGS โคจรสูงเหนือพื้นโลก...

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ดาวเทียม MTSAT-2

ดาวเทียม MTSAT-2

MTSAT-2 เป็นดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ที่ให้ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ ทั้งเฆฆและความชื้นในอากาศ รวมถึงอุณหภูมิของพื้นผิวดิน ผิวน้ำทะเล...

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ดาวเทียม NOAA

ดาวเทียม NOAA

รายละเอียดดาวเทียม NOAA เป็นชื่อที่ใช้เรียกดาวเทียมขององค์กร NOAA ของสหรัฐ (ชื่อดาวเทียมคือ Advanced Television Infrared...

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ดาวเทียม Pléiades

ดาวเทียม Pléiades

Pléiades ดาวเทียมรายละเอียดสูงคู่แฝด โคจรในวงโคจรเดียวกัน ดาวเทียมสัญชาติฝรั่งเศส Pléiades 1A และ Pléiades 1B เป็นดาวเทียมชนิด...

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ดาวเทียม QuickBird

ดาวเทียม QuickBird

รายละเอียดดาวเทียม ดาวเทียม QUICKBIRD เป็นดาวเทียมเชิงพาณิชย์ของ สหรัฐอเมริกา โดยบริษัท Digital Globe...

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ดาวเทียม RADARSAT-1

ดาวเทียม RADARSAT-1

รายละเอียดดาวเทียม ดาวเทียม RADARSAT เป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของประเทศแคนาดา องค์การอวกาศแคนาดา (Canadian Space Agency,...

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ดาวเทียม RADARSAT-2

ดาวเทียม RADARSAT-2

รายละเอียดดาวเทียม ดาวเทียม RADARSAT-2 ความสูงของวงโคจร 798 กิโลเมตร โคจรซ้ำบริเวณเดิม ทุก 24 วัน อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ระบบ SAR...

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ดาวเทียม RapidEye

ดาวเทียม RapidEye

ดาวเทียม RapidEye คุณลักษณะดาวเทียม จำนวนดาวเทียม 5 ดวง ความสูงของการโคจร 630 กิโลเมตร ลักษณะการโคจร...

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ดาวเทียม Terra-ASTER

ดาวเทียม Terra-ASTER

Terra-ASTER เซนเซอร์ประกอบด้วยช่วงคลื่น 14 แบนด์ มีแบนด์ Visible Near-Infrared, Shortwave Infrared และ Thermal Infrared...

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ดาวเทียม Terra/Aqua-MODIS

ดาวเทียม Terra/Aqua-MODIS

สทอภ. รับสัญญาณข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งดาวเทียม Terra และ Aqua ซึ่งมีประโยชน์ในการติดตามสถานการณ์ต่างๆ...

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ดาวเทียม TerraSAR-X

ดาวเทียม TerraSAR-X

TerraSAR-X เป็นดาวเทียมระบบ SAR จึงทำให้สามารถบันทึกข้อมูลได้ในทุกสภาพภูมิอากาศ ให้รายละเอียดสูง บันทึกข้อมูลภาพได้บริเวณกว้าง...

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ดาวเทียม Thaichote

ดาวเทียม Thaichote

รายละเอียดดาวเทียม ดาวเทียมไทยโชต (Thaichote) หรือ ดาวเทียมธีออส (THEOS) ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของไทยได้ทะยานขึ้นสู่อวกาศ...

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ดาวเทียม WorldView-1

ดาวเทียม WorldView-1

รายละเอียดดาวเทียม WorldView-1 เป็นดาวเทียมรายละเอียดสูงของ สหรัฐอเมริกา โดยบริษัท Digital Globe ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันที่...

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ดาวเทียม WorldView-2

ดาวเทียม WorldView-2

รายละเอียดดาวเทียม ดาวเทียม WorldView-2 WorldView-2 เป็นดาวเทียมรายละเอียดสูงของ สหรัฐอเมริกา โดยบริษัท Digital Globe...

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ดาวเทียม WorldView-3

ดาวเทียม WorldView-3

WorldView-3 ดาวเทียมรายละเอียดสูงมาก ระบบ Multi-Payload ดวงแรกของโลก (30 ซม.) WorldView-3...

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม