• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

Q&A

Q&A

คำถามที่พบบ่อย

 

A : สามารถติดต่อเรื่องเกี่ยวกับนักศึกษาฝึกงานได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์   081 - 404-3658  ตามวันและเวลา ราชการ
A : Space Inspirium เปิดให้บริการ อังคาร - ศุกร์ เวลา 09.00-16.00น. เสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-17.00น. (ปิดทุกวันจันทร์)  ค่าบัตรเข้าชม - ผู้ใหญ่ 50 บาท - เด็ก 20 บาท เข้าฟรี!!!!! สำหรับ - เด็กที่มีความสูงไม่เกิน 120 ซม. - พระภิกษุ สามเณร คนพิการ - ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (โปรดแสดงบัตรประชาชน)  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่... โทร.033-046-303,033-005-835 Facebook : Space inspirium  E-Mail : Spaceinspirium@gistda.or.th www.spaceinspirium.gistda.or.th www.gistda.or.thเข้าชมแบบหมู่คณะ สามารถลงทะเบียนจองได้ที่ https://spaceinspirium.gistda.or.th/
A : ติดตามข่าวสารกิจต่างๆได้ที่ www.gistda.or.th  หรือ อ่านบทความด้านภูมิสารสนเทศได้ที่  learn.gistda.or.th

 

Tags: 

ช่องทางติดต่อสอบถามหรือเสนอแนะ

ขนาดของไฟล์ต้องไม่เกิน 5 MB.
file types ที่อนุญาติให้ใช้ได้ : gif jpg jpeg png pdf doc docx ppt pptx xls xlsx rar zip.
ข้อมูลของผู้ส่ง