• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ติดตามสถานการณ์ หมอกควัน อินโดนีเซีย

ติดตามสถานการณ์ หมอกควัน อินโดนีเซีย

"GISTDA ได้มีการ upload  แผนที่หมอกควัน อินโดนีเซีย ไว้ที่ http://fire.gistda.or.th
ผู้สนใจและเกี่ยวข้องสามารถติดตามข้อมูลได้ที่ tab  แผนที่ควันครับ"