• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สทอภ. จัดแสดง UAV และนิทรรศการในงาน Thailand Innovation and Design Expo 2015

สทอภ. จัดแสดง UAV และนิทรรศการในงาน Thailand Innovation and Design Expo 2015

    สทอภ. เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน Thailand Innovation and Design Expo 2015 ระหว่างวันที่ 17 - 20 กันยายน 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการเชื่อมโยงผู้ผลิต นักออกแบบ และผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม กับนักลงทุน ผู้ประกอบการ และผู้ส่งออก อีกทั้งยังเป็นการแสดงศักยภาพด้านนวัตกรรมของไทยให้เป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ ในโอกาสนี้ สทอภ. ได้จัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศและอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ซึ่งเป็นเป็นความร่วมมือระหว่าง สทอภ. กับผู้ประกอบการเอกชนพันธมิตร โดยมีนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และเยี่ยมชมบูธต่างๆ พร้อมให้แนวทางในการพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก

 

ผู้รายงาน  นายชินทัตต์  เขียวแก้ว
E mail : keawkaew@gistda.or.th
สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ, สทอภ.