• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ดาวเทียม MTSAT-2

ดาวเทียม MTSAT-2

ดาวเทียม MTSAT-2

MTSAT-2  เป็นดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ที่ให้ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ ทั้งเฆฆและความชื้นในอากาศ รวมถึงอุณหภูมิของพื้นผิวดิน ผิวน้ำทะเล และเมฆ รายวันทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ซึ่งมีประโยชน์ต่อการสำรวจและประมวลผลประกอบกับการใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมดวงอื่นๆ ในการติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรของโลก ซึ่ง สทอภ. รับสัญญาณโดยตรงจากดาวเทียม MTSAT-2 มาใช้ประโยชน์ในภารกิจต่างๆ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดาวเทียม MTSAT-2 >> http://www.jma-net.go.jp/