• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ทอ. หารือ GISTDA มุ่งใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติ

ทอ. หารือ GISTDA มุ่งใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติ

23 พฤศจิกายน 2564 ณ GISTDA ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ คณะผู้บริหารกองทัพอากาศ นำโดย พล.อ.ท.สุพิจจารณ์ ธรรมวาทะเสรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ พร้อมคณะเข้าหารือกับ ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA เพื่อปรึกษาแนวทางการปฏิบัติการร่วมกันในด้านเทคโนโลยีอวกาศเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและการช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติ รวมถึงแนวทางในการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านอวกาศระหว่างสองหน่วยงาน