• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอาคารสถานที่และสนับสนุนงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอาคารสถานที่และสนับสนุนงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอาคารสถานที่และสนับสนุนงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ งบประมาณ 270,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
21/09/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ