• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จ้างดำเนินงาน NST FAIR 2021 โดยวิธีคัดเลือก

จ้างดำเนินงาน NST FAIR 2021 โดยวิธีคัดเลือก

จ้างดำเนินงาน NST FAIR 2021 งบประมาณ 2,500,000 บาท
ประเภทของการจัดหา:
คัดเลือก
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
17/09/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ