• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ซื้ออุปกรณ์ผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออุปกรณ์ผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
09/09/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ