• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สถานการณ์น้ำปี 64

สถานการณ์น้ำปี 64

 

banner_sthaankaarnnampii_64-006.pngbanner_sthaankaarnnampii_64-007.png

 

*********************************************************************************************************

ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Cosmo-SkyMed-1
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564

GISTDA วิเคราะห์และจัดทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม COSMO-SkyMed-2 วันที่ 16 กันยายน 2564
“พบพื้นที่น้ำขังบริเวณบางส่วนจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ หนองคาย และอุดรธานี รวมประมาณ 70,000 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ลุ่มต่ำ  ”
GISTDA ได้มีการดำเนินการวางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม
เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง
และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

cm2_20210916_07_hv_1.jpg

cm2_20210916_07_hv_2.jpg

cm2_20210916_07_hv_3_0.jpg

*********************************************************************************************************

ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Cosmo-SkyMed-1
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564

GISTDA วิเคราะห์และจัดทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม COSMO-SkyMed-1 วันที่ 16 กันยายน 2564
“พบพื้นที่น้ำขังบริเวณบางส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ปราจีนบุรี ชัยภูมิ พิษณุโลก และนครราชสีมา รวมพื้นที่กว่า 226,000 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ลุ่มต่ำ  ”
GISTDA ได้มีการดำเนินการวางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม
เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง
และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

930084.jpg

930085.jpg

930086.jpg

cm2_20210916_07_hv_3.jpg

930087.jpg

*********************************************************************************************************

ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Cosmo-SkyMed-1
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564

GISTDA วิเคราะห์และจัดทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม COSMO-SkyMed-4 วันที่ 15 กันยายน 2564
“พบพื้นที่น้ำขังบริเวณบางส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ อุบลราชธานี และยโสธร รวมกว่า 12,700 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม
GISTDA ได้มีการดำเนินการวางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม
เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง
และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th
#GISTDA #จิสด้า #ก้าวสู่ปีที่21 #น้ำท่วม #อำนาจเจริญ #อุบลราชธานี #ยโสธร #ข้อมูลจากดาวเทียม

cm4_20210915_03_hv.jpg

*********************************************************************************************************

ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Cosmo-SkyMed-1
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564

GISTDA วิเคราะห์และจัดทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม COSMO-SkyMed-1 วันที่ 15 กันยายน 2564
“พบพื้นที่น้ำขังบริเวณบางส่วนจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา และเพชรบูรณ์ รวมกว่า 29,000 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ลุ่มต่ำ  ”

GISTDA ได้มีการดำเนินการวางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง
และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

#GISTDA #จิสด้า #ก้าวสู่ปีที่21 #น้ำท่วม #นครราชสีมา #ชัยภูมิ #เพชรบูรณ์ #ข้อมูลจากดาวเทียม

s_79306769.jpg

s_79306771.jpg

s_79306772.jpg

s_79306773.jpg

*********************************************************************************************************

ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Cosmo-SkyMed-1
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564

GISTDA วิเคราะห์และจัดทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม Cosmo-SkyMed-1 วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 17.46 น

“พบพื้นที่น้ำขังบริเวณบางส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมกว่า 67,845 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ลุ่มต่ำ และทุ่งรับน้ำที่มีการเก็บเกี่ยวแล้ว ” 

GISTDA ได้มีการดำเนินการวางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

#GISTDA #จิสด้า #ก้าวสู่ปีที่21 #น้ำท่วม #ร้อยเอ็ด #สุรินทร์  #ศรีสะเกษ #บุรีรัมย์ #ยโสธร #กาฬสินธุ์ #นครราชสีมา #มหาสารคาม #อำนาจเจริญ #สกลนคร #นครพนม #บึงกาฬ #อุดรธานี #ข้อมูลจากดาวเทียม

flood.jpg

flood2.jpg

 

*********************************************************************************************************

ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม RADARSAT-2
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564

 

GISTDA วิเคราะห์และจัดทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม RADARSAT-2 วันที่ 12 กันยายน 2564

“พบพื้นที่น้ำขังบริเวณบางส่วนในภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมกว่า 911,000 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ลุ่มต่ำ และทุ่งรับน้ำเก็บเกี่ยวแล้ว  ”
GISTDA ได้มีการดำเนินการวางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม
เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง
และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

922044_2.jpg

 

922045_0.jpg

*********************************************************************************************************

ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม COSMO-SkyMed-2
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564 

GISTDA วิเคราะห์และจัดทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม COSMO-SkyMed-2 วันที่ 12 กันยายน 2564
“พบพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณบางส่วนของจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา และเลย ประมาณ 9,100 ไร่ โดยพื้นที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ”

GISTDA ได้มีการดำเนินการวางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม
เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง
และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่  http://flood.gistda.or.th

cm2_20210912_01_hv_1.jpg


cm2_20210912_01_hv_2.jpg

 

 

*****************************************************************************

ข้อมูลภาพจากดาวเทียม Sentinel-1
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 06.15 น.

GISTDA เผยภาพจากดาวเทียม Sentinel-1 พบพื้นที่น้ำท่วมขัง (สีฟ้า) ในบริเวณบางส่วนของอำเภอแม่จัน อำเภอแม่สาย และอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประมาณ 9,800 ไร่ โดยพื้นที่ได้รับผลกระทบอยู่ในพื้นที่ทำการเกษตร ชุมชน ตาม ลำน้ำแม่จันและลำน้ำแม่คำ  โดย GISTDA ได้ส่งข้อมูลจากดาวเทียมให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนการรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://gmos.gistda.or.th หรือ http://flood.gistda.or.th

s1a_iw_grdh_1sdv_20210815.jpg

**********************************************************************

 

ข้อมูลภาพจากดาวเทียม Sentinel-1

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.37 น.

พบพื้นที่น้ำท่วม (สีฟ้า) บริเวณบางส่วนของอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1,465 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่ม ทั้งนี้ ไม่พบน้ำท่วมขังในพื้นที่เกษตรและนาข้าว
อย่างไรก็ตาม GISTDA ได้ปรับแนวทางการบริหาร วางแผน ตลอดจนการปรับแผนพื้นที่การรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดและให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับการสนับสนุนและส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวจากเว็บไซต์ http://gmos.gistda.or.th หรือ http://flood.gistda.or.th

217950597_10159141790236265_8604406604231320706_n.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _