• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

TOWN HALL MEETING Online ครั้งที่ 2

TOWN HALL MEETING Online ครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564  จิสด้า จัดกิจกรรม TOWN HALL MEETING : ทีมบริหารพบบุคคลากร ครั้งที่ 2