• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

‼️ ประกาศ ‼️ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ภายใต้โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)

‼️ ประกาศ ‼️ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ภายใต้โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)

เพื่อไปศึกษา ณ The Toulouse Business School เมืองตูลูส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ตามที่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) : สทอภ. ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ภายใต้โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)
เพื่อไปศึกษา ณ The Toulouse Business School เมืองตูลูส สาธารณรัฐฝรั่งเศส จำนวน 2 ทุน ได้แก่
ทุนที่ 1 ทุนระดับปริญญาโท สาขาวิชา Artificial Intelligence and Business Analytics
ทุนที่ 2 ทุนระดับปริญญาโท สาขาวิชา Marketing Management & Communication

โดยมีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทดังกล่าว จำนวน 24 ราย ดังนี้รายชื่อตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อ

กำหนดการสอบคัดเลือก สถานที่สอบ : สทอภ. ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคารบี)ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

วิธีการคัดเลือก วันที่ เวลา ห้องสอบ
1.สอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ 1 - 12
วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564
ลำดับที่ 13 - 24
วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 13.00น. เป็นต้นไป ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคารบี)ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
2.ประกาศผลการสอบคัดเลือก ภายในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564
สามารถติดตามประกาศผลได้ที่หน้าเว็บไซต์ gistda.or.th

หมายเหตุ

  1. กรุณานำบัตรประชาชนมาแสดงในวันสอบท

  2. สถานที่ราชการ กรุณาแต่งกายสุภาพ มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

  3. สทอภ. จะติดต่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยตรงต่อไป

  4. สทอภ. ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีหากมีการเปลี่ยนแปลง/หรือแก้ไข ทาง สทอภ. จะแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์สอบทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ทางอีเมล โทรศัพท์ หรือทางเว็บไซต์ www.gistda.or.th

  5. หากมีข้อสงสัย ประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล นางสาวสุจิตา นุ่มสุวรรณ เวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. โทร.0-2141-4582 หรือ 08 6136 7190

  6. หากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)มีความรุนแรง สทอภ. จะขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบสัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และจะได้รับประสานแจ้งในลำดับต่อไป

วันที่ของประกาศ: 
ศุกร์, 30 เมษายน 2021
หมวดหมู่ของประกาศ: