• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการสวนผู้ประกอบการและชุมชน "iPlace Lifescape Garden"

GISTDA ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการสวนผู้ประกอบการและชุมชน "iPlace Lifescape Garden"

ในวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีGISTDA ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการสวนผู้ประกอบการและชุมชน "iPlace Lifescape Garden" โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชนโดยรอบและผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดยมี รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร GISTDA เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีชุมชนและผู้ประกอบการให้ความสนใจกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่ GISTDA นำไปจัดแสดงเป็นอย่างมาก