• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA ร่วมประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

GISTDA ร่วมประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2564 เวลาประมาณ 14:00 นายตติยะ ชื่นตระกูล นายอนุสรณ์ รังสิพานิช และทีม เข้าร่วมประชุม ร่วมกับ ผู้บริหาร กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณะกลาง ณ ห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในภารกิจ และความรับผิดชอบของหน่วยงาน อาทิ ภารกิจด้านไฟป่า หมอกควัน น้ำท่วม ภัยแล้ง ดินถล่ม เป็นต้น ทั้งนี้ สรุปที่ชุมฯ ขอให้มีการจัดทำความร่วมมือ mou อย่างเป็นทางการ และพัฒนาโครงการ ร่วมกันในอนาคตต่อไป