• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA พัฒนา iMap Platform เชื่อมโยงข้อมูลบริหารจัดการ COVID-19

GISTDA พัฒนา iMap Platform เชื่อมโยงข้อมูลบริหารจัดการ COVID-19

จากการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิท 19 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีผู้แทนจากหลายหลากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการข้อมูลการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 หรือ covid-19
.
โดย GISTDA ได้นำเสนอ iMap Platform ที่จะทำการนำข้อมูลของหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 หรือ covid-19  เพื่อที่นำข้อมูลทั้งหมดที่กระจัดกระจายกันมารวบรวมไว้ในที่เดียว ซึ่งจะสามารถเข้าถึงข้อมูลในช่องทางเดียวกัน โดย iMAP Platform ถูกออกแบบมาให้เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่เป็นผู้บริหารระดับนโยบาย และผู้ใช้งานที่ปฏิบัติการจากหน่วยงานส่วนกลางและระดับจังหวัด ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค เป็นผู้อนุญาตการเข้าใช้ระบบ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน  พร้อมทั้งอนุญาตให้เชื่อมโยงข้อมูลจากแอพพลิเคชันหมอชนะ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์และสามารถติดตามข้อมูลที่น่าสนใจจาก Dashboard ซึ่งเป็นการอัพเดตข้อมูลของจำนวนผู้ป่วยในปัจจุบันได้อีกด้วย

Tags: