• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ไทยเป็น 1 ใน 4 ประเทศ ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีอวกาศช่วยจัดการวิกฤติ COVID-19

ไทยเป็น 1 ใน 4 ประเทศ ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีอวกาศช่วยจัดการวิกฤติ COVID-19

เมื่อเดือนธันวาคม 2563 Space Applications Section, UN-ESCAP ได้จัดทำรายงานบทวิเคราะห์เบื้องต้นของนโยบายการตอบสนองและการฟื้นฟูต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยยกตัวอย่างกรณีสำคัญใน 4 ประเทศ ได้แก่ จีน สาธารณรัฐเกาหลี อินโดนีเซีย และไทย ที่ประสบความสำเร็จในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19 อย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพ

โดยผลงานด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของไทย ที่พัฒนาโดย GISTDA ก็คือ ระบบ COVID-19 iMap Platform ซึ่งเป็นแฟลตฟอร์มเชิงภูมิสารสนเทศ ที่เชื่อมโยงการทำงานและข้อมูลในสถานการณ์ฉุกเฉินจาก 8 กระทรวง 13 หน่วยงานเพื่อมาสังเคราะห์และวิเคราะห์ร่วมกัน รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลจาก “ระบบไทยชนะ” มาร่วมแสดงผลในเชิงพื้นที่ร่วมกับการรายงานเชิงสถิติ เพื่อบริการสนับสนุนเฉพาะหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องใช้ในภารกิจ โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย ระบบนี้จะมีการรายงานผลการติดตามสถานการณ์รายชั่วโมง รายวัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลที่หน่วยงานต่างๆจะเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบ โดยผู้บริหารทั้งส่วนกลางในระดับนโยบาย และส่วนปฏิบัติงานระดับจังหวัด สามารถเข้ามาติดตาม ตรวจสอบ วางแผน และประเมินสถานการณ์ และมาตรการที่กำหนดได้ตลอด 24 ชั่วโมงนั่นเอง ปัจจุบันระบบนี้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการพัฒนาฟังก์ชันต่างๆ ขึ้นมาเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ในขณะนี้

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ใช้ระบบไทยชนะอย่างสม่ำเสมอ ขอให้รู้ไว้ว่าคุณคือส่วนสำคัญที่จะช่วยเราในการบริหารจัดการ COVID-19 ครับ

สามารถ download รายงานมาอ่านกันได้นะครับที่
https://www.unescap.org/kp/2020/preliminary-analysis-covid-19-response-a...

 

#GISTDA #จิสด้า #ก้าวสู่ปีที่21 #iMap #UNESCAP #SpaceApplicationsSection #covid19 #โควิด19 #ไทยชนะ #spacetechnology #gitechnology #thailandspaceagency #เปิดเผยข้อมูล

Tags: