• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

Lloyd's register ประกาศรับรองมาตรฐาน AS9100D หรือ “ระบบการจัดการคุณภาพ

Lloyd's register ประกาศรับรองมาตรฐาน AS9100D หรือ “ระบบการจัดการคุณภาพ

Lloyd's register ประกาศรับรองมาตรฐาน AS9100D หรือ “ระบบการจัดการคุณภาพ – ข้อกำหนดสำหรับองค์กรการบิน อวกาศ และการป้องกันประเทศ” ให้กับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)เพื่อแสดงความพร้อมขององค์กรในการผลักดันและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ มีการขยายผลในเรื่องมาตรฐานเพื่อรองรับการ "ทดสอบดาวเทียม" ซึ่งเป็นองค์กรเดียวของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้รวมทั้งกระตุ้นความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในการใช้ประเทศไทยเป็นฐานให้ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการบินและอวกาศเติบโตอย่างแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ จะเป็นแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของประเทศอย่างแท้จริง

00015655-as9100-engus-ukas.jpg