• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ผู้อำนวยการ GISTDA และคณะ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย เพื่อหารือถึงโอกาสในการสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ผู้อำนวยการ GISTDA และคณะ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย เพื่อหารือถึงโอกาสในการสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

10 พฤศจิกายน 2563 ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA  และคณะ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย H.E. Mr. Lorenzo Galanti
โดยมีการหารือถึงโอกาสในการสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยกล่าวถึงความเป็นไปได้ในการเพิ่มประโยชน์การใช้ข้อมูล COSMO Sky-Med การสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและหลักสูตรด้านอวกาศระหว่างอิตาลีและไทยและกับอาเซียน การสานต่อความร่วมมือระหว่างองค์กรอวกาศอิตาลี (ASI) และ GISTDA นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนโยบายและกฎหมายอวกาศ รวมทั้งโครงสร้างของวงการอวกาศของทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ในเบื้องต้นทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะร่วมกันจัด Workshop เพื่อสร้างความตระหนัก แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเรือง new space economy in Thailand