• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA หารือ สตช. วางแผนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและลดอุบัติเหตุ

GISTDA หารือ สตช. วางแผนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและลดอุบัติเหตุ

วันนี้ GISTDA นำทีมโดย พี่นก ดร.ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล (ผอ.สปภ.) และทีมงาน ร่วมหารือและนำเสนอแนวทางการจัดทำโครงการนำร่องเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านภูมิสารสนเทศในการวางแผนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและลดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่ สน.วังทองหลาง และ สน.บึงกุ่ม (เขตนครบาล 4) โดยใช้ feature ระบบ iZA ที่ GISTDA พัฒนาขึ้นเป็นต้นแบบ และจะขยายผลให้มีการใช้งานระบบดังกล่าวฯ ในพื้นที่อื่นๆ ทั้งนี้ จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปี 2565 โดยความร่วมมือของ GISTDA กับ สตช.

Tags: