• ภาษาไทย
  • English

สอบราคาจัดซื้อสายไฟสำหรับระบบจานรับ-ส่งสัญญาณ S-band พร้อมติดตั้ง

สอบราคาจัดซื้อสายไฟสำหรับระบบจานรับ-ส่งสัญญาณ S-band พร้อมติดตั้ง

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
10/11/2014
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
24/11/2014
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
04/12/2014

ประเภทของประกาศ