• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA ร่วมเปิด“ศูนย์การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศเตรียมรับมือสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงวิกฤติ”

GISTDA ร่วมเปิด“ศูนย์การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศเตรียมรับมือสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงวิกฤติ”

4 พฤศจิกายน 2563 ดร.ปกรณ์  เพ็ชรประยูร หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ ตัวแทนจาก GISTDA เข้าร่วมพิธีเปิด “ศูนย์การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศเตรียมรับมือสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงวิกฤติ” 

โดยมีนายวราวุธ  ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธาน พร้อมทั้งแถลงข่าวการดำเนินงานของศูนย์ โดยมีนายจุพร  บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานในครั้งนี้
.
หลังจากนี้ กรมควบคุมมลพิษ(คพ.) ยังคงรายงานสถานการณ์และแจ้งประสานข้อมูล ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการควบคุม ดูแล ภารกิจตามมาตรการ “ภายใต้แผนปฎิบัติการ ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ” เพื่อบรรเทาสถานการณ์ ฝุ่นละอองให้กลับสู่ปกติ โดยประชาชนสามารถติดตามคุณภาพอากาศผ่านแอปพลิเคชั่น Air4Thai
.
ทั้งนี้ GISTDA พร้อมทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง สถานการณ์ และสนับสนุนข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียม การประเมินและรายงานฝุ่นละออง PM2.5 เชิงพื้นที่เพื่อเผยแพร่และให้บริการข้อมูลกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมและสนับสนุนป้องกันผลกระทบที่จะเกิดต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง