• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 GISTDA จัดกิจกรรม คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

กับหัวข้อเรื่อง "ข้อมูลน้ำท่วมดูได้ตรงไหน"