• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ผู้อำนวยการ GISTDA นำคณะร่วมหารือ อธิบดีกรมศุลกากร

ผู้อำนวยการ GISTDA นำคณะร่วมหารือ อธิบดีกรมศุลกากร

2 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการ GISTDA นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมหารือกับ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการดำเนินงานด้านอากรศุลกากรในการนำเข้าอุปกรณ์ของระบบแอพพลิเคชั่นเพื่อความมั่นคง (National Security Centre :NSC) และระบบภาคพื้นดินดาวเทียมหลัก DIGINEO ที่จะนำเข้ามาในช่วงเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ และถูกต้องตามกฏระเบียบ ทั้งนี้ อุปกรณ์ดังกล่าว ถือเป็นส่วนสำคัญของระบบ THEOS-2 ซึ่งจะช่วยให้กลไกการทำงานในระบบความมั่นคงและระบบภาคพื้นดินของดาวเทียมหลักเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ