• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

งานสถาปนา GISTDA ครบรอบ 14 ปี

งานสถาปนา GISTDA ครบรอบ 14 ปี

3 พฤศจิกายน 2557 วันคล้ายวันสถาปนา GISTDA ครบรอบ 14 ปี และก้าวเข้าสู่ปีที่ 15 "นำคุณค่าจากอวกาศ เพื่อพัฒนาชาติและสังคม"