• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

อยากสูดอากาศบริสุทธิ์ เพียงแค่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา คุณจะพบพื้นที่ที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ ซึ่งเราเรียกที่นี่ว่า “คุ้งบางกะเจ้า”

อยากสูดอากาศบริสุทธิ์ เพียงแค่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา คุณจะพบพื้นที่ที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ ซึ่งเราเรียกที่นี่ว่า “คุ้งบางกะเจ้า”

อยากสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอด เพียงแค่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา คุณจะพบพื้นที่ที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติขนาดใหญ่กว่า 12,000 ไร่ ที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ ซึ่งเราเรียกที่นี่ว่า “คุ้งบางกะเจ้า” ในพื้นจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบไปด้วย 6 ตำบล ถ้าหากเพื่อนๆลองมองจากภาพถ่ายดาวเทียม จะเห็นพื้นที่นี้มีลักษณะเหมือนกระเพาะหมูสีเขียว ภายในจะมีสถานที่ท่องเที่ยว ศูนย์เรียนรู้ต่างๆ ที่ให้ประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาในด้านอื่นๆ เช่น การส่งเสริมอาชีพในชุมชน การจัดการน้ำและการกัดเซาะริมตลิ่ง การจัดการขยะ การพัฒนาเยาวชน การศึกษา เป็นต้น วันนี้ทีมจิสด้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ ของเราไม่พลาดที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านพื้นที่สีเขียว ในโครงการ OUR Khung Bangkachao ร่วมกับ ปตท. และหน่วยงานภาคเครือข่าย
สาธิตการวางแปลงให้กับชาวบ้าน หรือผู้นำชุมชน ในการตรวจวัด ปริมาณมวลชีวภาพและการคำนวณการกักเก็บคาร์บอน เพื่อนำไปใช้ออกแบบระบบการติดตามพื้นที่สีเขียว จำนวน 2 แปลง ในพื้นที่ บางยอ และทรงคนอง มาใช้ควบคู่กับข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงในการคำนวนหาเปอร์เซ็นต์การปกคลุมเรือนยอดต้นไม้ และตรวจสอบพื้นที่สีเขียว โดยมีเป้าหมาย 5 ปี ในการรักษาและพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เกิดประโยชน์สูงสุด
***หลังจากนี้จิสด้าจะไปทำอะไรที่บางกะเจ้าต่ออย่าลืมติดตามกันนะครับ***
#จิสด้าก้าวสู่ปีที่20
#GISTDA
#จิสด้า
#Spacetechnology

untitled-2.jpg