• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

พิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดี เพื่อเทิดพระเกียรติ "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย

พิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดี เพื่อเทิดพระเกียรติ "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย

     เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๔ สป.วท.ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สทอภ. พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่ GISTDA เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดี

เพื่อเทิดพระเกียรติ "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี