• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ครบรอบวันสถาปนาสถานีควบคุมดาวเทียมไทยโชต

ครบรอบวันสถาปนาสถานีควบคุมดาวเทียมไทยโชต

     เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2557 ครบรอบวันสถาปนาสถานีควบคุมดาวเทียมไทยโชต “ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติดวงแรกของไทย” ปีที่ 5
โดยคณะผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ GISTDA ร่วมจัดงานทำบุญเลี้ยงพระถวายภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่หน่วยงานและ เจ้าหน้าที่ GISTDA