• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้ามอบ Face Shield ให้กับบุคลากรทางการแพทย์สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

จิสด้ามอบ Face Shield ให้กับบุคลากรทางการแพทย์สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

25 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า นำโดย นายพีร์ ชูศรี  รองผู้อำนวยการ และ น.ส.ระวีวรรณ นุชประมูล ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ พร้อมคณะเข้ามอบอุปกรณ์ Face shield เพื่อใช้ในการป้องกัน COVID-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 800 ชิ้น โดยมี นางเพชรี คันธสายบัว รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพยาบาล  เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ Face Shield ดังกล่าว จิสด้าได้ออกแบบและพัฒนาเอง เพื่อให้มีโครงสร้างที่มีความแข็งแรง ทนต่อการใช้งาน และมีความเหมาะสมกับสรีระของคนเอเชีย สะดวกต่อการใช้งานจริง เพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการต่อสู้กับโรค COVID-19

Tags: