• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR)Challenge 2021

Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR)Challenge 2021

Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR)Challenge 2021

การแข่งขันการพัฒนา Solution ด้วยข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อใช้แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมในภูมิภาคอาเซียน โดยรางวัลท่านจะมีโอกาสไปนำเสนอผลงานในงาน Global Space and Technology Convention และโอกาสในการนำเสนอ กับ European Space Agency ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วม Workshop#1 ในวันที่ 26 มิ.ย. 2563 ได้ที่ link https://forms.gle/Qk6Jw7amWTotGFkR8

hadr_sstl_edit2.jpg

วันที่ของประกาศ: 
พุธ, 24 มิถุนายน 2020
หมวดหมู่ของประกาศ: