คณะนักศึกษาจาก Asian Institute of Technology เข้าเยี่ยมชมการทำงานของ GISTDA

หมวดหมู่ของข่าว: 

     คณะนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการเตรียมพร้อม การบรรเทา และการจัดการด้านพิบัติภัย(Master of Science of Disaster Preparedness Mitigation and Management) จากสถาบัน Asian Institute of Technology(AIT) เข้าเยี่ยมชมการทำงานของ GISTDA และศึกษาลักษณะการทำงานของดาวเทียม รวมไปถึงการประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการกับภัยพิบัติ