• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ สทอภ. ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563

ผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ สทอภ. ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
นางสาวระวีวรรณ นุชประมูล ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ชั้น 6 สทอภ. อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ