• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

Face Shield 1,000 ชิ้นล๊อตแรก พร้อมแล้ว!!!

Face Shield 1,000 ชิ้นล๊อตแรก พร้อมแล้ว!!!

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า ได้ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์สำหรับใช้ในการผลิต Face Shield ด้วย 3D Printing ภายใต้ "โครงการพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันภัยโควิด-19 (COVID2019) เพื่อสนับสนุนสถานพยาบาล" และได้ผลิตเป็น Face Shield ที่สมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้ว โดยล๊อตแรกมีจำนวน 1,000 ชิ้น เพื่อส่งมอบให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการกระจายต่อโรงพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งถือเป็นพื้นที่เสี่ยงน่าจับตามองเป็นพิเศษ และหน่วยงาน สถานพยาบาลในพื้นที่อื่นๆ เพื่อร่วมกันป้องกันและลดอัตราการแพร่เชื้อโควิด-19 (COVID-19) ทั้งนี้ Face Shield ที่จิสด้าออกแบบและพัฒนานั้น ถือว่ามีโครงสร้างที่มีความแข็งแรง ทนต่อการใช้งาน และมีความเหมาะสมกับสรีระของคนเอเชีย โดยเป้าหมายการผลิตทั้งหมดอยู่ที่ 34,000 ชิ้น และจะทำการทะยอยส่งมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศต่อไป หากหน่วยงานใดที่ต้องการอุปกรณ์ Face Shield เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและป้องกันไวรัส โควิด-19 (COVID-19) สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 081-9207683 และ 086-4090678 เพื่อจะได้รวบรวมอุปกรณ์ และส่งมอบให้ในโอกาสต่อไป