• ภาษาไทย
  • English

ไฟป่ารุกหนักที่ดอยสุเทพ...

ไฟป่ารุกหนักที่ดอยสุเทพ...

 

จิสด้าเผยภาพจากดาวเทียม Sentinel-2 ของวันที่ 25 มีนาคม 2563

    ชี้ให้เห็นพื้นที่เสียหายจากไฟป่าเป็นบริเวณกว้างและแนวไฟกระจายหลายจุด ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย จังหวัดเชียงใหม่ รวมพื้นที่กว่า 23,000 ไร่ ส่งผลให้หลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงถูกปกคลุมไปด้วยกลุ่มควันไฟที่เกิดขึ้นจากไฟป่า ประกอบกับทิศทางลมที่พัดจากทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ค่อนไปทางเหนือด้วย  จากภาพพบว่าหลายพื้นที่ที่ดับแล้วได้ทิ้งร่องรอยความเสียหายเป็นบริเวณกว้างเกือบ 16,000 ไร่ (กรอบสีเหลือง) และมีพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการควบคุมไฟป่า (กรอบสีแดง) ประมาณ 7,000 ไร่

    ทั้งนี้ ข้อมูลจุดความร้อน หรือ Hotspot จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS ตั้งแต่เมื่อวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวการเผาไหม้ในพื้นที่และช่วงเวลาดังกล่าวได้อย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวจะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าตรวจสอบในพื้นที่จริงร่วมกับจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อนำไปสู่การวางแผนฟื้นฟู ป้องกัน และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน อันจะส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนต่อไป
ติดตามข้อมูลไฟป่าผ่านทางเว็บไซต์ http://fire.gistda.or.th

 

burned_area_a.jpg