• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สทอภ. ร่วมกับ บริษัท MDA Geospatial Services Inc. (MDA GSI) จัดสัมมนา “Radarsat-2 Satellite Operational Remote Sensing Applications”

สทอภ. ร่วมกับ บริษัท MDA Geospatial Services Inc. (MDA GSI) จัดสัมมนา “Radarsat-2 Satellite Operational Remote Sensing Applications”

           เอกอัครราชทูตแคนาดาได้ให้เกียรติงานเข้าร่วมเป็นประธานเปิดงานสัมมนา “Radarsat-2 Satellite Operational Remote Sensing Applications” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สทอภ. อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เวลา 10.00-15.00น.  โดย สทอภ. ร่วมกับ บริษัท MDA Geospatial Services Inc. (MDA GSI) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียมสำรวจโลกระบบ Radar ของประเทศแคนาดา  เพื่อนำเสนอศักยภาพและการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีระบบเรดาห์ด้านความมั่นคง สิ่งแวดล้อมและเกษตร รวมถึงภัยพิบัติ