• ภาษาไทย
  • English

จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานบริเวณ Business Zone B ห้อง B06 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานบริเวณ Business Zone B ห้อง B06 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
12/02/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ