• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ผู้บริหาร JAXA เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศร่วมกันหารือแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อผลักดันด้านอวกาศ

ผู้บริหาร JAXA เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศร่วมกันหารือแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อผลักดันด้านอวกาศ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)หรือจิสด้า ให้การต้อนรับ Mr. Masato Nakamura, Vice President, Mr. Atsushi ONO, Director Bangkok Office และ Mr. Takehiro NAKAMURA, Deputy Director Bangkok Office องค์การวิจัยและพัฒนาการสำรวจอวกาศญี่ปุ่น Japan Aerospace Exploration Agency หรือ JAXA ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการของสำนักงานฯ ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี อาทิ การเผยแพร่ข้อมูลด้านอวกาศ, การผลิตและพัฒนานวัตกรรมด้านโครงสร้างดาวเทียม, ห้องปฏิบัติการ “กาแลคซี่” GALAXI – GISTDA’s Aerospace Laboratory of Excellence and Innovation หรือห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศ เพื่อพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ, ห้องปฏิบัติการ SOAR ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติการวางแผนเส้นทางการบิน และ Space Inspirium เพื่อรับชมความก้าวหน้าในการเผยแพร่ข้อมูลด้านอวกาศ อีกทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เพื่อการร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการบินและอวกาศในอนาคตร่วมกันอีกด้วย