• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

“กฟภ. หารือการนำข้อมูลของ จิสด้า มาช่วยบริหารจัดการระบบโครงข่ายไฟฟ้า”

“กฟภ. หารือการนำข้อมูลของ จิสด้า มาช่วยบริหารจัดการระบบโครงข่ายไฟฟ้า”

วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำคณะจากฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าหารือและขอรับคำปรึกษาในการนำเอาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ของทาง จิสด้า มาใช้บริหารจัดการระบบโครงข่ายไฟฟ้าทั่วประเทศ กรณีที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สาธารณภัย โดยมี นายตติยะ ชื่นตระกูล ปฎิบัติงาน รองผู้อำนวยการ สทอภ. เป็นประธานในการเข้าร่วมหารือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก สำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ สำนักผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ และ กลุ่มภารกิจพิเศษด้านพัฒนาการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในครั้งนี้ด้วย