• ภาษาไทย
  • English

จ้างวิจัยรูปแบบการพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรม Aerospace ในประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างวิจัยรูปแบบการพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรม Aerospace ในประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
15/01/2020

ประเภทของประกาศ