• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

เส้นทาง สายอวกาศ..!!!

เส้นทาง สายอวกาศ..!!!

esnthaangsaaywkaas.jpg


ตอนเด็กๆ เคยฝันกันบ้างมั้ยว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร ส่วนใหญ่ ก็จะได้ยินกันว่า

อยากเป็นหมอ ตำรวจ ทหาร พยาบาล บ้างก็ครู

แต่ถ้าถามว่าแล้วอาชีพที่เกี่ยวกับอวกาศละอยากเป็นอะไร แอดมินเชื่อได้เลยทุกคนจะต้องตอบว่า

“นักบินอวกาศ” อย่างแน่นอน

ซึ่งนอกจากอาชีพนี้แล้ว ยังมีอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับอวกาศอีกมากมาย

แล้วน้องๆ จะต้องเรียนอะไร? ทำอะไรบ้าง? จึงจะได้ทำงานสายอาชีพในฝันเหล่านี้ เรามาดูกัน...

 

...ก่อนอื่นเราต้องมาทำความรู้จักกับคำว่า “วิทยาศาสตร์อวกาศ” หรือ “Space Science” กันก่อน วิทยาศาสตร์อวกาศ เป็นหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับทุกสิ่งที่อยู่ในอวกาศ ตั้งแต่การสำรวจอวกาศอันไกลโพ้น สิ่งมีชีวิตนอกโลก จนมาถึงเรื่องใกล้ตัวเรา อย่างปรากฎการณ์ทางธรรมชาติรวมไปถึงภัยพิบัติ ซึ่งในวิทยาศาสตร์อวกาศ ยังมี อีก 2 สาขาใหญ่ๆ ที่น่าสนใจ คือ

1. ดาราศาสตร์ (Astronomy) เป็นการศึกษาวัตถุท้องฟ้า รวมทั้งปรากฎการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากนอกชั้นบรรยากาศของโลก

2. วิศวกรรมการบินและอวกาศ (Aerospace engineering) เป็นการศึกษาสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย การออกแบบ สร้าง พัฒนา และทดสอบวิทยาศาสตร์

 

ต่อไป แอดมินจะขออนุญาตแนะนำสำหรับคนที่มีความฝันที่อยากจะเป็นนักบินอวกาศ จะมีสาขาอะไรให้เลือกเรียนบ้างนะ? แล้วจะยากไหม? ซึ่งจริงๆแล้วสาขาที่เรียนก็ไม่ยากเกินความสามารถน้องๆ หากมุ่งมั่นตั้งใจผมเชื่อว่าทำได้แน่นอน ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 สาขาหลักๆ

สาขาแรก คือ สาขาวิศวกรรมอวกาศ (Astronautical Engineering)

เป็นการศึกษา ออกแบบ และสร้างยานที่สามารถเคลื่อนที่ได้ในอวกาศนอกชั้นบรรยากาศของโลก ศึกษาพฤติกรรมและสภาพของอวกาศ รวมทั้ง ผลกระทบที่มีผลต่อยานและการเคลื่อนที่ซึ่งยานที่สามารถเคลื่อนที่ได้ในอวกาศคือ ยานอวกาศ เช่น กระสวยอวกาศ ยานส่ง และดาวเทียม

สาขาที่สอง คือ วิศวกรรมอากาศยาน (Aeronautical Engineering)

เป็นการศึกษา ออกแบบ และสร้างยานที่สามารถเคลื่อนที่ได้ในอากาศภายในชั้นบรรยากาศของโลกและธรรมชาติของอากาศ รวมทั้งผลกระทบที่มีผลต่อยานและการเคลื่อนที่ ซึ่งยานที่สามารถเคลื่อนที่ได้ในอากาศ ได้แก่ ยานที่เบากว่าอากาศ ประเภท เครื่องร่อน และอากาศยาน ทั้งเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ เห็นไหมครับ!!! ว่าทั้ง 2 สาขามีความแตกต่างกันแต่ก็มีความน่าสนใจทั้งคู่ เมื่อเรียนจบแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่การทำงานต่อไป

 

ทีนี้มาถึงหน้าที่ของ “นักบินอวกาศ” จะต้องทำอะไรบ้าง? ก็จะถูกแบ่ง ตามกลุ่มงานที่รับผิดชอบได้แก่

• Pilot astronauts มีหน้าที่บัญชาการและควบคุมยานอวกาศ

• Mission specialist astronauts มีหน้าที่ศึกษาทำการทดลองวิทยาศาสตร์และดูแลรักษาเครื่องมือภายในยานอวกาศและสภาพยานอวกาศ ครับ

 

นี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นในอาชีพด้านอวกาศ นอกจากนี้แล้ว ยังมีอาชีพอื่นๆอีกนะที่จะได้มีโอกาสรู้จักและทำงานกับอวกาศอย่างใกล้ชิด นอกจากนักบินอวกาศ แต่จะเป็นอาชีพอะไรนั้นเรามาดูกัน...

1. อาชีพด้านงานวิศกรรม  ก็จะแบ่งย่อยลงมาในแต่ละด้าน ทั้งวิศวกรระบบดาวเทียม วิศวกรเครื่องกล วิศวกรการบิน วิศวกรสื่อสาร และวิศวกรพัฒนาหุ่นยนต์ เป็นต้น

2. อาชีพด้านสายงานวิทยาศาสตร์  ซึ่งประกอบไปด้วย นักดาราศาสตร์ นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์์ นักธรณีวิทยา นักอุตุนิยมวิทยา นักจักรวาลวิทยา นักชีววิทยา นักเคมี และนักภูมิศาสตร์ เป็นต้น

3. อาชีพด้านนักเทคโนโลยีและช่างเทคนิคอวกาศ  อาทิ นักคอมพิวเตอร์์ นักเขียนแบบ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

 

แอดมินขอเล่าเพิ่มเติมครับว่า อวกาศเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่งานที่เกี่ยวข้องไม่ได้มีเฉพาะสายวิทย์อย่างเดียวเท่านั้น ด้านสายศิลป์ก็สามารถใกล้ชิดอวกาศได้เช่นกันครับ อย่างเมื่อก่อนมีนักศึกษา 2 คนจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรียนด้านสายการออกแบบสื่อ แต่มีความสนใจด้านอวกาศมาตั้งแต่เด็กๆ เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นร่วมกับจิสด้า เพื่อจัดทำวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ ให้ออกมาในรูปแบบของสื่อสมัยใหม่ เน้นการออกแบบสื่อที่เข้าใจง่าย มีความน่าสนใจ และกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ ซึ่งจากการพูดคุยอย่างเป็นกันเอง น้องอยากทราบว่าเทคโนโลยีอวกาศมีความเป็นมาอย่างไร สามารถนำไปต่อยอด หรือปรับใช้กับความเป็นอยู่ของมนุษย์บนพื้นโลกได้หรือไม่ และเราจะสามารถใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง เป็นต้น ซึ่งถือเป็นอีกมุมหนึ่งที่จะทำให้เราใกล้ชิดกับอวกาศได้เช่นกันครับ

 

เห็นไหมครับว่ามีหลายหนทางด้วยกันที่จะทำให้เราได้ไปสัมผัสกับอวกาศ เพียงแค่เราต้องมีความตั้งใจและพยายามที่จะทำความฝันของเราให้เป็นจริงให้ได้ ความฝันจะไม่ไกลเกินเอื้อม แอดมินเอาใจช่วยนักล่าฝันทุกคนครับ