• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ทีมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีบุกแลป Microgravity Experiment Laboratory

ทีมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีบุกแลป Microgravity Experiment Laboratory

16 มกราคม 2563 คณะอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เยี่ยมชมห้องแลป Microgravity Experiment Laboratory ของจิสด้า ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี ดร.อัมรินทร์ พิมพ์หนู วิศวกรของจิสด้า นำชม ซึ่งห้องแลปดังกล่าวเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการวิจัยวิทยาศาสตร์อวกาศและการทดลองในอวกาศ หรือ National Space Exploration ที่จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยยกระดับงานวิจัยในประเทศ ให้นักวิทยาศาสตร์ไทยได้คิดสร้างโจทย์ที่มีอยู่เดิม ได้ก้าวกระโดดไปสู่การทดลองในอวกาศ โดยอาศัยเทคโนโลยีอวกาศของจิสด้าในการนำไปสู่สภาวะที่ไม่มีบนโลก ที่เรียกว่า extreme condition หรือ microgravity ซึ่งนับเป็นขุมทรัพย์แห่งมวลมนุษยชาติที่จะทำให้คนไทยได้คิดอะไรใหม่ๆ ก้าวออกจากขีดจำกัดเดิมที่มีอยู่ เพื่อมุ่งสู่งานวิจัยและการทดลองเพื่อสรรค์สร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้มีความพร้อมที่จะทำการทดลองงานวิจัยทันทีที่เห็นอุปกรณ์จำลองสภาวะอวกาศต่างๆ ของห้องแลป ทั้งนี้ ทีมงาน สทอภ. สามารถร่วมออกแบบและพัฒนาเพย์โหลดวิทยาศาสตร์เพื่อการทดลองที่มีความแตกต่างออกไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้ว การทดลองงานวิจัยในอวกาศสามารถเกิดขึ้นจากความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่ายได้ และต้องการแนวความคิดหรือไอเดียใหม่ๆ สำหรับการสำรวจอวกาศเพื่อคนไทยและประเทศชาติต่อไป สนใจเข้าเยี่ยมชมหรือมีไอเดียการทดลองงานวิจัยในอวกาศล้ำๆ ก็อินบล็อกเข้าได้เลยครับ