• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

รายงานสถานการณ์ไฟป่ารายวัน ปี 62

รายงานสถานการณ์ไฟป่ารายวัน ปี 62

 

** สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://fire.gistda.or.th

หรือ ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/gistda

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


วันที่ 27 พฤษภาคม 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 1 จุด"

1559005000293.jpg

5_thai_20190527.jpg

9_prov_20190527.jpg
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 3 จุด"

1558573770718.jpg

5_thai_20190522.jpg

9_prov_20190522.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


วันที่ 21 พฤษภาคม 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 10 จุด"

1558487852885.jpg

5_thai_20190521.jpg

9_prov_20190521.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


วันที่ 20 พฤษภาคม 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 50 จุด"

1558401179957.jpg

5_thai_20190520.jpg

9_prov_20190520.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


วันที่ 19 พฤษภาคม 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 61 จุด"

forestfire_20190519.jpg

5_thai_20190519.jpg

9_prov_20190519.jpg

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


วันที่ 18 พฤษภาคม 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 12 จุด"

1558232410942.jpg

5_thai_20190518.jpg

9_prov_20190518.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 36 จุด"

1558139633332.jpg

5_thai_20190517.jpg

9_prov_20190517.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 3 จุด"

1558056094580_1.jpg

5_thai_20190516.jpg

9_prov_20190516.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 


วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 19 จุด"

forestfire_20190515.jpg

5_thai_20190515.jpg

9_prov_20190515.jpg

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 2 จุด"

1557883515187.jpg

5_thai_20190514.jpg

9_prov_20190514.jpg

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 4 จุด"

1557795292023.jpg

5_thai_20190513.jpg

 

9_prov_20190513.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


วันที่ 12 พฤษภาคม 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 13 จุด"

1557709162572.jpg

5_thai_20190512.jpg

9_prov_20190512.jpg

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


วันที่ 11 พฤษภาคม 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 18 จุด"

forestfire_20190511.jpg

5_thai_20190511.jpg

9_prov_20190511.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 23 จุด"

forestfire_20190510.jpg

5_thai_20190510.jpg

9_prov_20190510.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


วันที่ 9 พฤษภาคม 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 10 จุด"

1557450875904.jpg

5_thai_20190509.jpg

9_prov_20190509.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 50 จุด"

forestfire_20190508.jpg

5_thai_20190508.jpg

9_prov_20190508.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


วันที่ 7 พฤษภาคม 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 50 จุด"

forestfire_20190507.jpg

5_thai_20190507.jpg

smoke_20190507_thai.jpg

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


วันที่ 6 พฤษภาคม 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 61 จุด"

forestfire_20190506.jpg

5_thai_20190506.jpg

9_prov_20190506.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


วันที่ 5 พฤษภาคม 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 95 จุด"

139426.jpg

139428.jpg

139427.jpg

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


วันที่ 4 พฤษภาคม 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 47 จุด"

forestfire_20190504_0.jpg

5_thai_20190504.jpg

9_prov_20190504_0.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 144 จุด"

forestfire_20190503.jpg

5_thai_20190503.jpg

9_prov_20190503.jpg

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 151 จุด"

forestfire_20190502.jpg

5_thai_20190502.jpg

9_prov_20190502.jpg

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 600 จุด"

forestfire_20190501.jpg

5_thai_20190501.jpg

9_prov_20190501.jpg

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

วันที่ 30 เมษายน 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 185 จุด"

forestfire_20190430.jpg

5_thai_20190430.jpg

9_prov_20190430.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

วันที่ 29 เมษายน 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 187 จุด"

forestfire_20190429.jpg

5_thai_20190429.jpg

9_prov_20190429.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

วันที่ 28 เมษายน 2562

"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 125 จุด"

forestfire_20190428.jpg

5_thai_20190428.jpg

9_prov_20190428.jpg

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

วันที่ 27 เมษายน 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 68 จุด"

forestfire_20190427_0.jpg

5_thai_20190427_1.jpg

9_prov_20190427_0.jpg

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

วันที่ 26 เมษายน 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 106 จุด"

forestfire_20190426.jpg

5_thai_20190426.jpg

9_prov_20190426.jpg

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

วันที่ 25เมษายน 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 57 จุด"

1556240396741.jpg

5_thai_20190425.jpg

9_prov_20190425.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

วันที่ 24 เมษายน 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 156 จุด"

1556154234176.jpg

5_thai_20190424.jpg

9_prov_20190424.jpg

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

วันที่ 23 เมษายน 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 58 จุด"

1556068012335.jpg

5_thai_20190423.jpg

 

9_prov_20190423.jpg

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

วันที่ 22 เมษายน 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 158 จุด"

1555980864832.jpg

5_thai_20190422.jpg

9_prov_20190422.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

วันที่ 21 เมษายน 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 188 จุด"

1555895894984.jpg

 

5_thai_20190421.jpg

9_prov_20190421.jpg

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

วันที่ 20 เมษายน 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 259 จุด"

forestfire_20190420.jpg

5_thai_20190420.jpg

9_prov_20190420.jpg

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

วันที่ 19 เมษายน 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 233 จุด"

1555721874369.jpg

5_thai_20190419.jpg

9_prov_20190419.jpg

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

วันที่ 18 เมษายน 2562

"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 130 จุด"

forestfire_20190418.jpg

5_thai_20190418.jpg

9_prov_20190418.jpg

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

วันที่ 17 เมษายน 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 186 จุด"

forestfire_20190417.jpg

5_thai_20190417.jpg

9_prov_20190417.jpg

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

วันที่ 16 เมษายน 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 166 จุด"

1555462957763.jpg

5_thai_20190416.jpg

9_prov_20190416.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

วันที่ 15 เมษายน 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 289 จุด"

forestfire_20190415.jpg

5_thai_20190415.jpg

9_prov_20190415.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

วันที่ 14 เมษายน 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 269 จุด"

1555288786046.jpg

5_thai_20190414.jpg

9_prov_20190414.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

วันที่ 13 เมษายน 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 208 จุด"

img_0649.jpg

img_0648.jpg

img_0647_1.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

วันที่ 12 เมษายน 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 211 จุด"

forestfire_20190412.jpg

5_thai_20190412.jpg

9_prov_20190412.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

วันที่ 11 เมษายน 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 193 จุด"

forestfire_20190411_0.jpg

5_thai_20190411.jpg

9_prov_20190411.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

วันที่ 10 เมษายน 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 179 จุด"

forestfire_20190410.jpg

5_thai_20190410.jpg

9_prov_20190410.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

วันที่ 9 เมษายน 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 105 จุด"

1554858402754.jpg

5_thai_20190409.jpg

9_prov_20190409.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

วันที่ 8 เมษายน 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 233 จุด"

1554771846917.jpg

5_thai_20190408.jpg

9_prov_20190408.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

วันที่ 7 เมษายน 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 52 จุด"

1554683930111.jpg

5_thai_20190407.jpg

 

9_prov_20190407.jpg

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

วันที่ 6 เมษายน 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 186 จุด"

1554598157505.jpg

5_thai_20190406_1.jpg

9_prov_20190406.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


วันที่ 5 เมษายน 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน104 จุด"

 

1554510903715.jpg

5_thai_20190405.jpg

9_prov_20190405.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


วันที่ 4 เมษายน 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 113 จุด"

 

forestfire_20190404.jpg

5_thai_20190404.jpg

 

9_prov_20190404_0.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

วันที่ 3 เมษายน 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน149 จุด"

 

1554342486905_0.jpg

s_14180374.jpg

9_prov_20190403.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

วันที่ 2 เมษายน 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 280 จุด"

forestfire_20190402.jpg

5_thai_20190402.jpg

9_prov_20190402.jpg

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

วันที่ 1 เมษายน 2562

"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 450 จุด"

 

forestfire_20190401.jpg

5_thai_20190401.jpg

 

9_prov_20190401.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

วันที่ 31 มีนาคม 2562

"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 259 จุด"

forestfire_20190331.jpg

5_thai_20190331_0000.jpg

9_prov_20190331.jpg

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

วันที่ 30 มีนาคม 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 429 จุด"

forestfire_20190330.jpg

5_thai_20190330_resize.jpg

9_prov_20190330_resize.jpg

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

วันที่ 29 มีนาคม 2562

"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 203 จุด"

forestfire_20190329.jpg

5_thai_20190329_resize.jpg

9_prov_20190329_resize.jpg

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

วันที่ 28 มีนาคม 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 144 จุด"

forestfire_20190328.jpg

5_thai_20190328.jpg

9_prov_20190328.jpg

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

วันที่ 27 มีนาคม 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 105 จุด"

forestfire_20190327.jpg

5_thai_20190327.jpg

 

9_prov_20190327.jpg

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

วันที่ 26 มีนาคม 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 168 จุด"

forestfire_20190326.jpg

5_thai_20190326.jpg

9_prov_20190326.jpg

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

วันที่ 25 มีนาคม 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 232 จุด"

 

forestfire_20190325.jpg

5_thai_20190325.jpg

 

9_prov_20190325_0.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

วันที่ 24 มีนาคม 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 183 จุด"

forestfire_20190324.jpg

5_thai_20190324.jpg

 

9_prov_20190324.jpg

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

วันที่ 23 มีนาคม 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 533 จุด"

 

forestfire_20190323.jpg

5_thai_20190323.jpg

9_prov_20190323.jpg

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

วันที่ 22 มีนาคม 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 230 จุด"

 

forestfire_20190322.jpg

5_thai_20190322.jpg

9_prov_20190322.jpg

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

วันที่ 21 มีนาคม 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 509 จุด"

forestfire_20190321.jpg

5_thai_20190321.jpg

9_prov_20190321_0.jpg

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

วันที่ 20 มีนาคม 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 194 จุด"

forestfire_20190320.jpg

5_thai_20190320.jpg

9_prov_20190320.jpg

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

วันที่ 19 มีนาคม 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 193 จุด"

forestfire_20190319.jpg

5_thai_20190319.jpg

9_prov_20190319.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

วันที่ 18 มีนาคม 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 139 จุด"

forestfire_20190318.jpg

5_thai_20190318.jpg

9_prov_20190318.jpg

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

วันที่ 17 มีนาคม 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 165 จุด"

forestfire_20190317.jpg

5_thai_20190317.jpg

9_prov_20190317.jpg

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

วันที่ 16 มีนาคม 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 283 จุด"

forestfire_20190316.jpg

5_thai_20190316.jpg

9_prov_20190316.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

วันที่ 15 มีนาคม 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 162 จุด"

forestfire_20190315.jpg

5_thai_20190315.jpg

9_prov_20190315.jpg

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

วันที่ 14 มีนาคม 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 926 จุด"

 

forestfire_20190314.jpg

5_thai_20190314.jpg

9_prov_20190314.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

วันที่ 13 มีนาคม 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 523 จุด"

forestfire_20190313.jpg

 

5_thai_20190313.jpg

 

9_prov_20190313.jpg

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


วันที่ 12 มีนาคม 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 1,030 จุด"

 

forestfire_20190312.jpg

5_thai_20190312.jpg

9_prov_20190312.jpg

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

วันที่ 11 มีนาคม 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 516 จุด"

forestfire_20190311.jpg

5_thai_20190311.jpg

9_prov_20190311.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

วันที่ 10 มีนาคม 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 516 จุด"

forestfire_20190310.jpg

5_thai_20190310.jpg

9_prov_20190310.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

วันที่ 9 มีนาคม 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 629 จุด"

forestfire_20190309.jpg

 

5_thai_20190309.jpg

9_prov_20190309.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

วันที่ 8 มีนาคม 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 189 จุด"

forestfire_20190308.jpg

 

5_thai_20190308.jpg

 

9_prov_20190308.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

วันที่ 7 มีนาคม 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 633 จุด"

20190307_forestfire.jpg

20190307_5_thai.jpg

20190307_9_prov.jpg

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

วันที่ 6 มีนาคม 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 118 จุด"

 

forestfire_20190306.jpg

 

5_thai_20190306.jpg

 

9_prov_20190306.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

วันที่ 5 มีนาคม 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 632 จุด"

forestfire_20190305.jpg

 

5_thai_20190305.jpg

 

9_prov_20190305.jpg

 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

วันที่ 4 มีนาคม 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 205 จุด"

 

forestfire_20190304.jpg

5_thai_20190304.jpg

9_prov_20190304_0.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

วันที่ 3 มีนาคม 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 280 จุด"

 

forestfire_20190303.jpg

5_thai_20190303.jpg

 

9_prov_20190303.jpg

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

วันที่ 2 มีนาคม 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 192 จุด"

 

forestfire_20190302.jpg

5_thai_20190302.jpg

9_prov_20190302.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

วันที่ 1 มีนาคม 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 129 จุด"

forestfire_20190301.jpg

5_thai_20190301.jpg

9_prov_20190301.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 213 จุด"

forestfire_20190228.jpg

 

5_thai_20190228.jpg

 

9_prov_20190228.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 79 จุด"

 

forestfire_20190227_1.jpg

5_thai_20190227.jpg

9_prov_20190227.jpg

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 320 จุด"

forestfire_20190226.jpg

5_thai_20190226.jpg

 

9_prov_20190226.jpg

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 160 จุด"
forestfire_20190225.jpg

5_thai_20190225.jpg

9_prov_20190225.jpg

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 507 จุด"

forestfire_20190224.jpg

5_thai_20190224.jpg

9_prov_20190224.jpg

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 249 จุด"

forestfire_20190223.jpg

5_thai_20190223.jpg

9_prov_20190223_0.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 317 จุด"

forestfire_20190222.jpg

5_thai_20190222.jpg

9_prov_20190222_0.jpg

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 217 จุด"

forestfire_20190221.jpg

5_thai_20190221.jpg

 

9_prov_20190221.jpg

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 134 จุด"

forestfire_20190220.jpg

5_thai_20190220.jpg

9_prov_20190220.jpg

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 341 จุด"

forestfire_20190219.jpg

5_thai_20190219.jpg

 

9_prov_20190219.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 95 จุด"

 

forestfire_20190218.jpg

5_thai_20190218.jpg

9_prov_20190218.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 184 จุด"

forestfire_20190217.jpg

5_thai_20190217.jpg

9_prov_20190217.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 163 จุด"

 

forestfire_20190216.jpg

5_thai_20190216.jpg

9_prov_20190216_0.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 179 จุด"

forestfire_20190215.jpg

5_thai_20190215.jpg

 

9_prov_20190215.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 238 จุด"

forestfire_20190214.jpg

5_thai_20190214.jpg

9_prov_20190214.jpg

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 306 จุด"

 

forestfire_20190213.jpg

5_thai_20190213.jpg

 

9_prov_20190213.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 306 จุด"

forestfire_20190212.jpg

5_thai_20190212.jpg

9_prov_20190212.jpg

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 135 จุด"

template_fire_forest-08.jpg

5_thai_20190211.jpg

 

9_prov_20190211.jpg

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 804 จุด"

template_fire_forest-07.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 299 จุด"

template_fire_forest-06.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 568 จุด"

template_fire_forest-05.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 173 จุด"

template_fire_forest-04.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 240 จุด"

template_fire_forest-03.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 287 จุด"

template_fire_forest-02.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 102 จุด"

template_fire_forest-01.jpg

 

หมายเหตุ : พื้นที่เผาไหม้ ปรับปรุงทุก 2 สัปดาห์