• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

"PM กวนใจ"

"PM กวนใจ"

pm-051.jpg

 

ค่า PM ยังคงวนไปมาในบ้านเราอย่างต่อเนื่อง ด้วยปัจจัยหลายๆ อย่างประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็นการเผาไหม้ต่างๆ การขยายตัวเมือง หรือแม้แต่กระทั่งการก่อสร้าง เป็นต้น ครับ.

แอดมินขอเรียกสภาพอากาศที่ปกคลุมไปด้วยค่า PM ว่า “สภาพอากาศขมุกขมัว” แล้วกันนะครับ สภาพอากาศดังกล่าวเกิดจากละอองหรืออนุภาคที่เรียกว่า Aerosol หรือ แอโรซอล ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ละอองน้ำ ละอองที่เกิดจากกระบวนการทางกายภาพ และละอองที่เกิดจากกระบวนการทางเคมี ครับ

 

หากเราจะจำแนกเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้น โดยใช้วิธีการกรองอากาศ จะเห็นได้ว่าอะไรก็ตามที่ผ่านแผ่นกรองขนาด 10 ไมครอน เราเรียกว่า PM10 แต่ถ้าผ่านแผ่นกรองขนาด 2.5 ไมครอน เราเรียกว่า PM2.5

PM10 ส่วนใหญ่จะเป็นละอองที่เกิดจากกระบวนการทางกายภาพ หรือ Physical อาทิ ผงถ่านคาร์บอน ละอองแร่ ละอองหิน ละอองเกลือทะเล เป็นต้น

PM2.5 ประกอบด้วย PM10 และละอองที่เกิดจากกระบวนการทางเคมีหรือ Chemical จนเกิดเป็นซัลเฟต ไนเตรท สารอินทรีย์ PAH สารตะกั่ว เป็นต้น

 

ดังนั้น เวลาที่เราพูดถึง PM2.5

จึงมีส่วนของ Physical และ Chemical รวมอยู่ด้วยกัน

 

   มีคำถามต่อไปว่า แล้วอะไรบ้างที่ทำให้เกิด “Physical” และ “Chemical” โดยส่วนใหญ่จะเกิดจากแหล่งอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งก่อสร้างประเภทต่างๆ ทะเล การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง การเผาไหม้ของเครื่องยนต์ การเผาในที่โล่งจำพวกพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่เกษตร และกองขยะ ซึ่งส่วนมากจะเป็นการเผาไหม้ที่สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ จนเกิดเป็นละอองหรืออนุภาคต่างๆ ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ดังนั้น เมื่อละอองที่เกิดขึ้นจากกระบวนการต่างๆ เหล่านี้มีมากขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับสภาพและการเคลื่อนตัวของอากาศที่ขึ้นอยู่กับลมบก ลมทะเล และฝุ่นละออง จึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะทำให้เกิดบรรยากาศ “ขมุกขมัว” ซึ่งเป็นการสะสมของฝุ่นละอองทั้ง “Physical” และ “Chemical” ที่ปะปนกันอยู่มากมายมหาศาล

 

   ที่ผ่านมา จิสด้าใช้เทคโนโลยีดาวเทียมจากระบบ MODIS ในการติดตามสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM2.5 และ PM10 อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ค่า AOD หรือ Aerosol optical depth ในการตรวจจับค่าละอองและกลุ่มควัน ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวจะทำให้เรารู้ว่าบริเวณใด หรือพื้นที่ใดของประเทศมีระดับค่าฝุ่นละอองเป็นอย่างไร ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนหรือไม่ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะถูกส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปครับ.

 

และด้วยความปรารถนาดีจากแอดมิน จึงขออนุญาตแนะนำสมาชิกทุกท่านเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ ครับ

1. ในการเดินทางสัญจรไปหรือกลับจากที่ทำงานหรือออกนอกอาคารสถานที่ทำงาน แนะนำให้ท่านสวมหน้ากากอนามัย N95 ทุกครั้ง หรือ หน้ากากอนามัยชนิดอื่นที่สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากฝุ่น PM 2.5

2. หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเพื่อปกป้องหรือลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ

3. ในกรณีที่ท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น หญิงมีครรภ์ รวมถึงผู้ที่มีปัญหาสุขภาพด้านทางเดินหายใจ ซึ่งต้องเดินทางเข้ามาทำงานในพื้นที่ที่รายงานค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ในระดับที่ “เริ่มส่งผลต่อสุขภาพ” ขอเสนอแนะให้ท่านแจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาเป็นกรณีๆ ไปครับ

ประมาณนี้ๆ นะครับ ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องนะครับ
ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ สมาชิกแฟนเพจจิสด้าทุกท่าน ครับผม...

ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th