• ภาษาไทย
  • English

ประกาศราคากลางขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคาการจ้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 4 ชั้น ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

ประกาศราคากลางขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคาการจ้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 4 ชั้น ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

ประเภทของการจัดหา:
ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
02/10/2014

ประเภทของประกาศ