• ภาษาไทย
  • English

ซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานระบบบริการ Google (Google Cloud Platform และ Google Maps APIs) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานระบบบริการ Google (Google Cloud Platform และ Google Maps APIs) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานระบบบริการ Google (Google Cloud Platform และ Google Maps APIs) งบประมาณ 150,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
03/12/2019
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ