• ภาษาไทย
  • English

จ้างเหมาจัดทำฐานขอมูลพร้อมส่วนแสดงผลเชิงพื้นที่ เพื่อเชื่อมต่อระบบสนับสนุนการติดตามตรวจสอบมลพิษทางทะเลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำฐานขอมูลพร้อมส่วนแสดงผลเชิงพื้นที่ เพื่อเชื่อมต่อระบบสนับสนุนการติดตามตรวจสอบมลพิษทางทะเลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำฐานขอมูลพร้อมส่วนแสดงผลเชิงพื้นที่ เพื่อเชื่อมต่อระบบสนับสนุนการติดตามตรวจสอบมลพิษทางทะเลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ 500,000 บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
29/11/2019
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ