• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าร่วมหารือกับหน่วยงานต่างๆ ในการนำเสนอการศึกษาเส้นทางอารยธรรมโบราณ ณ ประเทศพม่า

จิสด้าร่วมหารือกับหน่วยงานต่างๆ ในการนำเสนอการศึกษาเส้นทางอารยธรรมโบราณ ณ ประเทศพม่า

     26 พฤศจิกายน 2562 จิสด้าเดินหน้าร่วมหารือหน่วยงานต่างๆ ในประเทศพม่า โดยมีคณะอนุกรรมการโครงการสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยทีมจิสด้า นำโดย ดร.ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล ผอ.สำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ ในการนำเสนอการศึกษาเส้นทางอารยธรรมโบราณ เพื่อเปิดมุมมองการบูรณาการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กับข้อมูลด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการประเมินศักยภาพเชิงพื้นที่ในส่วนของเส้นทางปากโขง - ปากมังกร หรือที่เรียกกันว่า “ทวาย-ออกแก้ว”  โดยทางตัวแทนจากพม่าได้เห็นชอบแนวคิดพร้อมร่วมเดินหน้าจัดทำ Action Plan  พร้อมต่อยอดสู่การสร้างแนวทางการสร้างคุณค่าของพื้นที่ด้วยวัฒนธรรม เพื่อยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจ และคุณค่าทางสังคมในอนาคต