• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA ดันไอเดียสัญชาติไทย ดังไกล สู่นวัตกรรมใหม่ในระดับโลกในเวที S-Booster 2019

GISTDA ดันไอเดียสัญชาติไทย ดังไกล สู่นวัตกรรมใหม่ในระดับโลกในเวที S-Booster 2019

จบลงไปแล้วสำหรับการแข่งขันไอเดียด้านธุรกิจนวัตกรรมอวกาศ S-Booter 2019 ณ ประเทศญี่ปุ่นโดยทีมผู้ชนะได้แก่ ทีม SensinGood Lab. จากประเทศญี่ปุ่น รางวัลที่ 2 ได้แก่ทีม Iwaya Giken inc. จากประเทศญี่ปุ่น และทีม Manastu Space จากประเทศอินเดีย ส่วน 2 ทีมสัญชาติไทยได้แก่ทีม AI.Space, Bluewatch ที่ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานเข้าสู่ Global Value Chain ผ่านนักลงทุนระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุน และขยายผลธุรกิจนวัตกรรมอวกาศต่อไปในระดับนานาชาติในครั้งนี้ด้วย

Tags: