• ภาษาไทย
  • English

จ้างเหมาสร้างสื่อเรียนรู้เคลื่อนที่ (Mobile Exhibition Set) ในงานเทศกาลเย็นดูดาวเช้าดูนก ณ แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง